RESTAURANT

สวนผักปลอดสารพิษ

สวนผักขนาดใหญ่ที่ บียอน รีสอร์ท เขาหลัก ทำให้เราสามารถให้บริการผักปลอดสารพิษแก่แขกและพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าการรับประทานเพื่อสุขภาพและการเล่นเป็นส่วนสำคัญในนโยบายของรีสอร์ทที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน